Björn Abelli
   

Om Björn Abelli

Curriculum Vitae

Teater
  Hemsöborna
  Rockoperan Othello
  Vi betalar inte
  Samtliga pjäser


www.abelli.se

 

  
 

Björn Abelli

Kort om mig själv...

Jag är antingen...

  • dramapedagog med stort intresse för datorer, eller
  • systemerare/programmerare med stort intresse för teater.

Ifråga om utgivna skrifter finns bland annat min licentiat-avhandling och min doktorsavhandling om teaterns kärnprocesser i relation till systemutvecklings- och pedagogiska processer, och en kursbok i programmering som Studentlitteratur gett ut.

Jag har av och till arbetat professionellt i olika uppsättningar som skådespelare, regissör, producent med mera. Klicka i menyn till vänster för att läsa om några av mina mest uppmärksammade produktioner.

 
  
 

Om ni är intresserade av att boka in mig som regissör, instruktör, föreläsare, eller liknande, så är det bara att höra av sig, förslagsvis via e-post.


Disclaimer:
The email-addresses found on this site belongs to swedish citizens, and accordingly swedish legislation on unsolicited commercial email (UCE, UBE) is valid. Hereby we inform all intended parties that sending UCE, UBE or other forms of SPAM to any addresses on this site is prohibited, and will be prosecuted, as well as reported to authorities and organizations to block your internet resources from the rest of the internet.