Björn Abelli
Programmeringens grunder
med exempel i C#

Errata

Hur väl man än korrekturläser en bok, brukar det ändå slinka igenom några felskrivningar.

 • sid 63, metoden Main i klassen CirkelArea:
  Naturligtvis borde metoden ha en algoritm som räknar ut cirkelns area, eftersom klassnamnet leder tankarna åt det hållet. 
class CirkelArea
{
   public static void Main ( )
   {
      const
double PI = 3.141593;
      int radie = 25;
      double area = radie * radie * PI;
      System.Console.WriteLine("Area = " + area);
   }
}
static int Kvadraten (int b)
{
   b = b * b;
   return b;
}
 • sid 115, metoden Main i klassen CirkelArea2:
  Naturligtvis borde metoden ha en algoritm som räknar ut cirkelns area, eftersom klassnamnet leder tankarna åt det hållet. 
class CirkelArea2
{
   public static void Main ( )
   {
     
int radie = 25;
     
double area = System.Math.PI * radie * radie;
      System.Console.WriteLine("Area = " + area);

   }
}
 • sid 221, figur 11.8 (Flödesdiagram):
  Tilldelningen av j inför den inre loopen skall vara [j = i + 1], istället för [j = 0]. 
  Villkoret för den inre loopen skall vara [j < vektorns längd] istället för [j < end].
  Pseudokoden (s 222) och källkoden (s 223) för samma exempel är dock korrekt.


[klicka på bilden, så får du fram den i pdf-format]

 • sid 222, figur 11.9 (JSP):
  Tilldelningen av j inför den inre loopen skall vara [j = i + 1], istället för [j = 0]. 
  Argumenten till anropet av Swap skall vara (vektor, minst, i), istället för (vektor, j, j+1).
  Pseudokoden (s 222) och källkoden (s 223) för samma exempel är dock korrekt.


[klicka på bilden, så får du fram den i pdf-format]

 • sid 314, tabellen: * betyder 0, 1 eller flera (ingen maxgräns angiven), dvs betyder samma sak som 0..*
  Om man vill ange "en eller flera (ingen maxgräns angiven)" skriver man 1..*
  Här är en korrekt tabell över exempel på kardinalitet och optionalitet i UML:
1 en och endast en (defaultvärdet om ingen kardinalitet anges)
0..1 noll eller en
* noll, en eller flera (ingen maxgräns angiven)
0..* noll, en eller flera (ingen maxgräns angiven)
1..* en eller flera (ingen maxgräns angiven)
64 exakt 64 stycken
6..10 minst 6 stycken, men högst 10
 • sid 348, fotnot 19: BSD är inte en Linux-variant, utan en version av Unix, som Eric Allman skrev en del tilläggsprogram för, exempelvis sendmail.

 

För att kontakta mig för synpunkter, kommentarer eller frågor kring boken eller denna webbsida, finns en särskild epostadress:

grundprog@abelli.se

Disclaimer: The email-addresses found on this site belongs to swedish citizens, and accordingly swedish legislation on unsolicited commercial email (UCE, UBE) is valid. Hereby we inform all intended parties that sending UCE, UBE or other forms of SPAM to any addresses on or connected to this site is prohibited, and will be prosecuted, as well as reported to authorities and organizations to block your internet resources from the rest of the internet.