Björn Abelli
Programmeringens grunder
med exempel i C#

Ytterligare exempel:

Som jag redan skrivit i boken är den inte avsedd för annat än studier i grundläggande programmering. Detta innebär att det finns ett stort antal konstruktioner i C# som jag inte gått igenom. I synnerhet sådana som hänger ihop med den objektorienterade programmeringen.

Utav det material jag hade skrivit till boken, tog jag sålunda bort det mesta som hade med dessa delar att göra, men som kan vara intressanta när Du känner att Du är mogen att gå vidare.

  • BarGraph En Control för stapeldiagram, exempel på bl.a. grafiska möjligheter
  • SnakeGame En version av ett klassiskt spel, exempel på bl.a. trådning
För att kontakta mig för synpunkter, kommentarer eller frågor kring boken eller denna webbsida, finns en särskild epostadress:

grundprog@abelli.se

Disclaimer: The email-addresses found on this site belongs to swedish citizens, and accordingly swedish legislation on unsolicited commercial email (UCE, UBE) is valid. Hereby we inform all intended parties that sending UCE, UBE or other forms of SPAM to any addresses on or connected to this site is prohibited, and will be prosecuted, as well as reported to authorities and organizations to block your internet resources from the rest of the internet.