Björn Abelli
Programmeringens grunder
med exempel i C#

Underlag för OH-bilder

Liksom för övningsuppgifter är varje lärares upplägg av föreläsningar unikt. De bilder jag lagt här skall inte användas rätt av, utan är avsedda att anpassas av undervisande lärare. De är således tillåtna att stuva om, redigera och använda fritt på det sätt som passar den enskilde läraren.

 

 

För att kontakta mig för synpunkter, kommentarer eller frågor kring boken eller denna webbsida, finns en särskild epostadress:

grundprog@abelli.se

Disclaimer: The email-addresses found on this site belongs to swedish citizens, and accordingly swedish legislation on unsolicited commercial email (UCE, UBE) is valid. Hereby we inform all intended parties that sending UCE, UBE or other forms of SPAM to any addresses on or connected to this site is prohibited, and will be prosecuted, as well as reported to authorities and organizations to block your internet resources from the rest of the internet.