Björn Abelli
Programmeringens grunder
med exempel i C#

Övningsuppgifter

Jag övervägde länge och väl att skriva in särskilda övningsuppgifter till varje kapitel, men bestämde mig för att hoppa över det. Eftersom jag själv undervisar i programmering vet jag att de övningsuppgifter som finns i en viss kursbok ibland inte alltid passar till den ordning och de moment jag går igenom.

Därför bestämde jag mig tidigt för att inte ta in särskilda övningsuppgifter i boken. Istället har jag gjort ett särskilt kompendium som kan laddas ned härifrån, för de studenter som vill ha ytterligare uppgifter, eller för lärare som vill ha några grundläggande övningsuppgifter till sina studenter.

Nedanstående häfte innehåller ett antal centrala övningsuppgifter.

För att kontakta mig för synpunkter, kommentarer eller frågor kring boken eller denna webbsida, finns en särskild epostadress:

grundprog@abelli.se

Disclaimer: The email-addresses found on this site belongs to swedish citizens, and accordingly swedish legislation on unsolicited commercial email (UCE, UBE) is valid. Hereby we inform all intended parties that sending UCE, UBE or other forms of SPAM to any addresses on or connected to this site is prohibited, and will be prosecuted, as well as reported to authorities and organizations to block your internet resources from the rest of the internet.